Ngày mất “tự do”

Ghi lại để nhớ. Ngày 14.02.2015. Ngày tui hoàn toàn thất thủ.

Ngày mất “tự do”
5 (100%) 1 vote
SHARE
Pro. Internet Marketer.
Founder of HELU Corp.
Project MOGO Leader.