Mộng vô thường

Em hãy ngủ đi mộng bình thường
Mạnh thường vẫn tiếp tục yêu thương …
Lỡ mai thức giấc ta vắng bóng
Úi … kiếp nhân gian … chuyện vô thường!

Mộng vô thường
5 (100%) 1 vote
SHARE
Pro. Internet Marketer.
Founder of HELU Corp.
Project MOGO Leader.