Đêm định mệnh

Vẫn là lời hát cũ xưa
Hai tâm hồn lạ giăng mưa đêm dài
Em ơi em thật là ai?
Trong cơn say đó anh hoài nhớ mong

Vượt qua từng ấy bão giông
Bao nhiêu xa cách trông mong tương phùng
Giờ ta một mái nhà chung
Một con đường nhỏ thủy chung đi về.

Đêm định mệnh
5 (100%) 1 vote
SHARE
Pro. Internet Marketer.
Founder of HELU Corp.
Project MOGO Leader.