Cô đơn

Rớt rơi giọt nắng cuối chiều

Lặng im góc phố
buồn thiu
một mình

Mây trôi lờ lửng không thinh

À thì ra thế …
tâm tình cô đơn!

Cô đơn
5 (100%) 1 vote
SHARE
Pro. Internet Marketer.
Founder of HELU Corp.
Project MOGO Leader.